Genbrug af batterier og elektrisk udstyr

Genbrug af batterier

Den 1. februar 2010 trådte EU-direktiv om batterier i kraft. E-detailhandlere og forretninger, der sælger mere end 32 kg batterier, pålægges at sørge for indsamlingsfaciliteter til genbrug af batterier i forretningen. Firmaer, der importerer mere end et ton batterier om året, anses som "producenter" og pålægges at finansiere genindvinding og behandling af brugte batterier via en registreret overholdelsesordning. DuracellDirect anses som en producent og er derfor registreret hos overholdelsesordningen BudgetPack.

DuracellDirect overholder batteridirektivet fuldt ud. Se • Genbrug, genbrug, genbrug for vejledning til genbrug.

Genbrug af batterier

Genbrug af elektrisk udstyr

Nu kan du sende dine gamle elektriske artikler til genbrug hos os. Hvis du køber en ny elektrisk artikel fra os, genbruger vi gratis din gamle artikel. Se • Genbrug, genbrug, genbrug for vejledning til genbrug.
Uønsket elektrisk udstyr er Storbritanniens hastigst stigende affaldstype.
Mange elektriske artikler kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og miljøet. Hvis du ikke genbruger, vil elektrisk udstyr ende på lossepladsen, hvor sundhedsfarlige stoffer vil lække og forvolde jord- og vandkontaminering – hvilket skader dyrelivet og også menneskers sundhed.
WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr pålægger lande at maksimere separat indsamling og miljøvenlig bearbejdning af disse artikler. I Storbritannien skal distributører (herunder detailhandlere) stille et system til rådighed, der giver alle kunder, som køber nyt elektrisk udstyr, mulighed for at sende deres gamle artikler til genbrug uden beregning. Dem, der etablerer deres egen tilbagetagningsordning, skal som et minimum tilbyde alle kunder, der køber nyt elektrisk udstyr, at tage deres gamle elektriske udstyr tilbage på et lige-for-lige grundlag. Få yderligere oplysninger om WEEE-genbrug, og find dit lokale genbrugscenter på www.recyclenow.com.

Genbrug af elektrisk udstyr

For at minde dig om, at elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu mærket med et skraldespandssymbol med en streg igennem. Undlad at smide noget elektrisk udstyr (herunder det, der er mærket med skraldespandssymbolet med en streg igennem) i skraldespanden.


Genbrug, genbrug, genbrug

Genbrug, genbrug, genbrug

I stedet for blot at smide dine batterier eller elektriske apparater ud med dit daglige affald, hvor det ender i en losseplads, skulle du benytte special-udsmidning for batterier når du kan. Næste gang du skal til genbrugsstationen kan du aflevere batterierne der.

Der er også andre muligheder. Flere supermarkeder og el-forretninger har returkasser til batterier.

Venligst betænk miljøet når du beslutter dig for hvor og hvordan du vil smide dit batteri ud. En særtur til genbrugsanstalten vil skabe unødig transport. En af de bedste genbrugs muligheder er at tage det til dit lokale supermarked når du skal dertil alligevel.


FAQ til genbrug af batterier

FAQ til genbrug af batterier

Q. Can batteries be recycled?
A. Yes, all batteries can be recycled. Metals and chemicals are recycled and those which cannot are treated for safe disposal

Q. Can batteries be thrown with household rubbish?
A. No, you should not throw any type of batteries with household waste. It is most likely to end up in a landfill or incinerated. The metals and chemicals contained within the battery are hazardous and are harmful to the environment.

Q. Are batteries dangerous?
A. Batteries contain hazardous chemicals and metals, whilst these are contained within the battery and the battery is handled correctly it is not dangerous.

Q. My battery is leaking, what should I do?
A. Place it in cardboard/plastic container and take it to your nearest battery recycling point. Do not use metal containers. Avoid contact with skin.

Q. My battery is damaged, can I post it to you to recycle?
A. No, please do not post batteries that are damaged in any way. Taking it personally to your nearest recycling point is the quickest and safest method.

Q. I have a laptop battery, can this be recycled?
A. Yes, laptop batteries can be recycled along with batteries for digital cameras, camcorders, power tools, mobile phones, toys and more.

Q. Surely, the AA and AAA alkaline batteries can be thrown?
A. No, these should be recycled as well and these types of household batteries account for the largest percentage that are commonly thrown with household waste.

Q. How would I know whether my rechargeable battery is ready to be recycled?
A. This varies between battery manufacturers. Duracell rechargeable batteries can be recharged 100s or even 1000s of times. When these rechargeable batteries fail to take a charge even after a few hours or seem to last for only a few minutes after an overnight charge, it may be time to recycle these batteries.

Q. I cannot remember where I bought my batteries, but can I still give them to DuracellDirect to recycle?
A. Yes, of course. It does not matter where you purchased the batteries, as long as they are not automotive or industrial batteries we can recyle them.

Q. I found some old car batteries in my garage, can I bring them to recycle?
A. Unfortunately, no. You will need to contact your local authority for more information on recycling automotive and specialist industrial batteries.

Q. Can I recycle the tiny button batteries like those used in watches>
A. Yes, these batteries can be recycled including those used in hearing aids, alarms, car key fobs, calculators, cycle computers and more.

Q. Will I be charged or do I have to pay for recycling my batteries?
A. No, recycling is free of charge. You will not be requested to make any payment when you bring in batteries to recycle at DuracellDirect.