Salgsbetingelser

Betingelser

Når du benytter DuracellDirects hjemmeside og online butik, accepterer du samtidig vores betingelser. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med vores betingelser, kan du sende en e-mail til .

 1. Ordrestørrelse
  Der er en minimum ordrestørrelse på 96Kr eksklusive levering. Leveringsomkostninger er inkluderet i købsprisen.
 2. Levering
  Ordrer afsendes til den adresse, kunden har opgivet, inden for 14 dage. Hvis ordren ikke kan afsendes inden for 7 dage, får du meddelelse herom, og mulighed for at annullere ordren. Vi vælger forsendelsesmåde, med mindre andet er angivet af kunden.
 3. Fejl
  Vi skal underrettes om fejl eller mangler inden fem hverdage efter modtagelse af varerne.
 4. Manglende levering
  Vi skal underrettes om manglende levering senest fjorten dage efter fakturadato.
 5. Beskadigelse under transport
  Beskadigede forsendelser skal afvises af kunden ved levering, og forsendelsesmeddelelsen mærkes med 'Beskadiget under transport'. For at sikre hurtig afsendelse af erstatningsvare skal kunden underrette os om den beskadigede forsendelse.
 6. Annullering
  Du har mulighed for at kontakte Kundeservice for at annullere en ordre senest 14 dage efter levering. Du skal dække omkostningerne i forbindelse med returnering af varerne. Varer skal returneres i god stand og i original emballage. Hvis der er fejl på varerne, se punkt 7.
 7. Returnering
  Fejlbehæftede varer kan returneres inden for en rimelig tidsfrist. Alle returvarer skal tildeles et RMA nummer af Kundeservice, før de sendes retur.
 8. Priser
  Prisen er den, der er aftalt med kunden. Hvis ingen pris er angivet, opkræves gældende pris på ordremodtagelsesdatoen. Der tages forbehold for prisændringer.
 9. Moms
  Moms opkræves på alle produkter ifølge den sats, der gælder, på forsendelsesdatoen. Alle afgifter er enten inkluderet i eller fremgår af salgsprisen.
 10. Betalingsbetingelser
  Betaling skal modtages før afsendelse af varerne, vi yder ikke kredit.
 11. Ejendomsforbehold
  Alle varer forbliver PSA Parts Ltd ejendom indtil de er betalt.
 12. Garantiperiode
  Ifølge nedenstående betingelser yder vi garanti for, at varerne er fejlfri, velegnede til formålet og svarer til specifikationerne. Garantien løber i 12 måneder fra leveringsdato. Dette påvirker ikke kundens rettigheder ifølge købeloven.

  Garanti ydes under følgende betingelser:
    •  Der ydes ikke garanti for fejl opstået som følge af beskadigelse, uagtsomhed eller utilsigtet brug.
 13. Brug af hjemmesiden
  Denne hjemmeside kan anvendes 'som den fremstår', og der gives ingen garanti for indhold eller illustrationer på siderne, implicit eller eksplicit. Den informationen der formidles på hjemmesiden tilhører ejerne af hjemmesiden. Indholdet må ikke videresendes eller kopieres til kommercielle formål uden skriftlig forhåndstilladelse.
 14. Force majeure
  Hvis vi ikke kan levere grundet handlinger eller undladelser fra tredjemand eller grundet branchekonflikter, stilles aftalen i bero, indtil kontraktsopfyldelse bliver mulig.
 15. Undtagelse fra betingelserne
  Undtagelse fra betingelserne kan kun finde sted med skriftlig godkendelse af en direktør eller udpeget person.
 16. Lovgivning
  Alle aftaler er underlagt gældende engelsk lovgivning.